350,000

Hoa văn: Vảy chân đà điểu
Chất liệu: Mặt ngoài da chân đà điểu, mặt trong da bò
Được sản xuất thủ công 100%

Màu xanh cổ vịt

You cannot copy content of this page