300,000

Hoa văn: Vảy bụng da trăn
Chất liệu: Mặt ngoài da trăn, mặt trong da bò
Được sản xuất thủ công 100%

Màu trắng đen nguyên thủy

You cannot copy content of this page