350.000

Hoa văn: Vân tròn hông cá sấu
Chất liệu: Mặt ngoài da cá sấu, mặt trong da bò
Được sản xuất thủ công 100%

Màu cam da bò

You cannot copy content of this page