2,500,000

Hoa văn: Vân bụng da kỳ đà
Chất liệu: Mặt ngoài da kỳ đà, mặt trong da cừu
Được sản xuất thủ công 100%

Màu vàng & màu xanh

You cannot copy content of this page