1,500,000

Hoa văn: Vân bụng da cá sấu
Chất liệu: Mặt ngoài da cá sấu nhập khẩu cao cấp, mặt trong da bò
Được sản xuất thủ công 100%

Màu nâu đất

You cannot copy content of this page