400,000

Hoa văn: Vảy tay da cá sấu
Chất liệu: Mặt ngoài da cá sấu, mặt trong da bò
Được sản xuất thủ công 100%

Màu vàng kem

You cannot copy content of this page