250,000

Hoa văn: Vân bụng da cá sấu
Chất liệu: Mặt ngoài da cá sấu Himalayan
Được sản xuất thủ công 100%

Màu trắng

– Bọc da cá sấu chìa khoá 250.000₫

– Combo bọc da cá sấu chìa khoá & dây móc khoá 450.000₫

You cannot copy content of this page