You cannot copy content of this page

Kẹp tiền da cá sấu KT031

350.000 300.000

Hoa văn: Vân bụng da cá sấu
Chất liệu: Mặt ngoài da cá sấu, mặt trong da bò
Được sản xuất thủ công 100%

Màu xanh biển